Tuesday, July 6, 2010

Pengenalan kepada salad

Salad pembuka selera mempunyai saiz yang sederhana dan berfungsi sebagai ransangan selera dan tidak bertujuan untuk mengenyangkan.sebaliknya salad yang berfungsi sebagai hidangan utama mestilah bersaiz besar dan seimbang daripada segi pemakanan.Berbeza pula dengan saiz salad pengiring yang berfungsi sebagai pengimbang hidangan utama.Sekiranya hidangan utama agak ringan salad pengiring bolehlah daripada jenis yang mengeyangkan.Apabila fungsi salad sudah di tentukan maka aspek-aspek menyusun,warna,rasa dan tekstur bolehlah di pertimbangkan

No comments:

Post a Comment